European Radio Podcast – We Shape our own Future

Tillsammans med elever från Vathorst College, Nederländerna, Sands School, Storbritannien och Klax Skola, Tyskland driver vi sedan 2019 ett projekt där eleverna får möjlighet att samarbeta kring viktiga samhällsfrågor och framtidsfrågor.

Frågor som berör bland annat miljön, arbetsliv, ny teknik. Våra elever från Västra Berga skola får en möjlighet att ta del av hur elever i andra skolor tänker kring dessa frågor Stor fokus ligger på på fostra aktiva EU medborgare, lyfta frågor som handlar om europeisk demokrati. I projektet får eleverna möjlighet att utveckla sina digitala kompetenser då diskussioner ska sammanställas i podcastar.

Elever som deltog i den första resan till Berlin i november 2019. Från vänster Johannes Wik, Martin Terziic, Edvin Sarajlic, Saud Koce, Sabrina El Khattabi och Sidra Sadek.

Projektet startade 2019 och vi besökte Klax Schule i Berlin med sex elever i från årskurs nio. Under veckan i Berlin fick vi träffa de andra skolorna och deras elever och lärare. I grupper fick sedan eleverna från årskurs diskutera och samtala kring frågor som berör den europeiska gemenskapen, frågor om arbetsliv, framtidsval, miljöfrågor mm. Under veckan besökte fick vi också möjlighet att upptäcka Berlin. Våra elever i årskurs nio bodde hemma hos elever från Tyskland. En fantastisk möjlighet att få lära känna varandra och utveckla sitt språk.

Tanken var att vi skulle åkt till Vathorst College i maj 2020 och sedan till Sands school i november 2020 och till sist skulle samtliga skolor kommit till oss i maj 2021.
I projektets start var det elever från årskurs nio som ingick i projektet. De slutar på skolan nu i juni 2021 och då kommer elever från nuvarande årskurs åtta att engageras.

Att lära tillsammans

I detta spännande projekt får våra elever möjlighet att utveckla färdigheter inom språk och digital teknik. Erasmusprojektet European Radio Podcast – We shape our own future ger våra elever en chans att få upptäcka den europeiska gemenskapen, hur elever på skolor i Europa arbetar i sina skolor och de får också möjlighet att skapa ett nätverk inför framtiden.

Framtiden

Under våren 2020 bröt en pandemi ut och det ledde till att projektet kom i skymundan.
Projektet fortgår fortfarande och under hösten 2020 har vi tillsammans med lärarna försökt att hitta nya vägar för utbyte, då främst digitalt. I nuläget kan vi inte säga något om hur framtida resor till Holland och England kommer att bli. Under våren 2021 kommer vi att fortsätta vårt samarbete mer digitalt och förhoppningsvis kan vi åka i väg med nya elever från Västra Berga skola. Följ gärna oss i vårt projekt på här på hemsidan eller på vår facebooksida där du kan ta del av elevernas resor och deras poddcast.