Elevskyddsombud

Två elevskyddsombud per klass, årskurs 6-9, utses vid skolstart. Två representanter från elevskyddsombuden medverkar vid den årliga skyddsronden på skolan.