Elevråd

På skolan har vi två elevråd, ett för årskurs F-5 och ett för årskurs 6-9. Råden sammanträder var för sig med något gemensamt storråd varje läsår. I elevråd och klassråd har eleverna möjlighet att påverka sin arbetsmiljö och skolans gemensamma aktiviteter.

Elevrådet består av en eller två representanter från varje klass. Elevrådet sammanträder en gång per månad och beslutar i frågor som behandlats i klassråden F-5 eller i respektive mentorsgrupper 6-9. Rådets representanter tar självklart aktiv del i genomförandet av besluten.