Så arbetar vi

Upplevelsen av att lyckas i skolan motiverar eleven till att anta nya utmaningar och skapar en vilja till att lära mer.

Hållbara kunskaper och förmågor

För oss är det viktigt att du kan använda dina kunskaper och förmågor i olika situationer för resten av ditt liv, och inte bara i skolan. Därför utgår undervisningen från verkliga exempel, något konkret och nära din vardag och intressen. Du lär dig både teoretiskt och praktiskt, och i ett meningsfullt sammanhang. När du upplever att det du lär dig är intressant och relevant, lär du dig mer.

Lära i ett globalt sammanhang

På Västra Berga skola får du möjlighet att ta plats i ett globalt sammanhang. Vi vill att du ska vidga dina vyer i relation till andra och bli medveten om olika kulturer och levnadssätt. Därför har vi samarbete med skolor i Berlin i Tyskland, Amsterdam i Nederländerna och Sandford i England.

Lärandet ska vara utmanande och spännande

Våra lärare har en pedagogisk samsyn oavsett årskurs och arbetar medvetet för att skapa en nyfikenhet och lust att lära hos våra elever. Vi väcker elevernas förväntan och nyfikenhet inför ny kunskap genom att ge eleverna en gemensam förståelse för vad vi ska arbeta med.

Ett lärande anpassat utifrån dina mål och drömmar om framtiden

På Västra Berga skola är alla elever med och påverkar sin vardag och inlärning. Vi varierar och utvärderar metoderna för undervisningen i samråd med eleverna. Varje lektion har också en tydlig struktur och ett tydligt ledarskap i klassrummet. Samtidigt ger läraren gott om utrymme för elevernas tankar, och möjlighet till att påverka vad och hur de lär i ämnet. På så sätt möter eleverna ett varierat och anpassat innehåll i undervisningen.

Vi arbetar med att ge utmaningar och har höga förväntningar på lärandeprocessen för varje elev, för då når du längre. Det är därför viktigt att du känner dig delaktig i din egen inlärning och sätter dina mål. Vi gör dig medveten om vad du redan kan, vilka dina framsteg är i lärandet och hur din väg framåt ser ut. Det är så hittar du dina strategier för hur du lär dig bäst.

European Radio Podcast – We Shape our own Future

Tillsammans med elever från Vathorst College, Nederländerna, Sands School, Storbritannien och Klax Skola, Tyskland driver vi sedan 2019 ett projekt där eleverna får möjlighet att samarbeta kring viktiga samhällsfrågor och framtidsfrågor. Läs mer om det här.

Språket bär kunskap

Allt börjar med kommunikation. Genom språk och kommunikation uttrycker du dig och dina värderingar, skapar förståelse och utvecklar din egenart. Språk och kommunikation är därför en viktig hörnsten i din utbildning hos oss.

Vi arbetar med ordens betydelse i alla ämnen och har ofta bilder som stöd. Du får prova olika uttrycksformer i kreativa processer och redovisningar och samtidigt öva på att uttrycka dina tankar och åsikter inför andra.

Du som förälder

Vi är nyfikna på det som kan påverka lärandet för ditt barn. Därför vill vi ha ett gott samarbete med dig som är förälder då du är den som känner ditt barn bäst.

Som förälder har du olika möjligheter att ta del av ditt barns framsteg och hålla dig uppdaterad kring vad som är på gång på skolan.

Genom vårt pedagogiska IT-verktyg Unikum kan du följa ditt barns lärande online. Vi bjuder också in dig och ditt barn till utvecklingssamtal varje termin. Eleverna i grundsärskolan använder även loggbok som komplement till Unikum.

Vi använder flera olika kanaler för föräldrasamverkan. Du är alltid välkommen att höra av dig om du har frågor eller funderingar, eller om du vill besöka skolan. Vi bjuder in våra föräldrar till möte varje termin och vi har också ett skolråd där du kan vara med och påverka skolans verksamhet.