Studievägledare

På skolor ska det finnas en person som kan hjälpa dig med frågor om gymnasievalet, skolvalet samt framtida yrkesvalet. Denna person kallas för studie- och yrkesvägledare (SYV). 

Ulrika Axelsson är vår studie- och yrkesvägledare. Hennes viktigaste uppgift är att försöka hjälpa eleverna att göra ett genomtänkt studieval eller yrkesval. Hon informerar och vägleder eleverna både enskilt och i grupp inför gymnasievalet. Alla elever på skolan är välkomna att träffa henne för att prata om gymnasieskolan, studier, yrken och funderingar inför framtiden. Du kan boka tid för samtal eller söka upp henne och se om hon har möjlighet att ta emot. Föräldrar är också välkomna med sina frågor och funderingar. Ulrika finns på skolan två dagar i veckan.

Ingrid Krantz är studie- och yrkesvägledare för elever inom grundsär- och gymnasiesärskolan i Helsingborg. Hennes viktigaste uppgift är att underlätta övergången från grundsärskolan till gymnasiesärskolan och även med övergången från gymnasiesärskolan till vuxenlivet. Hon informerar och vägleder eleverna både enskilt och i grupp inför gymnasiesärskolevalet. Under grundsärskolans sista läsår får eleverna också möjlighet att praktisera på gymnasiesärskolan, så att de får de bästa förutsättningarna att välja rätt skola/program.

Alla elever på grundsärskolan är välkomna för att prata om gymnasieskolan, studier, yrken och funderingar inför framtiden. Du kan boka tid för samtal och föräldrar är också välkomna med sina frågor och funderingar.