Elevhälsa

Västra Berga skola är en del av Helsingborgs stads skolor. Det innebär att vi har stöd och tillgång till elevhälsans hela kompetens med skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator.

Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande och stödjer eleven i sin utveckling mot utbildningens mål.

På Västra Berga skola finns skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog och kurator som eleverna kan vända sig till för att få råd och stöd.