Elevhälsa

På Västra Berga skola finns skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog och kurator som eleverna kan vända sig till för att få råd och stöd.

Skolsköterska

Vår skolsköterska heter Ulrika Karlsson och finns på skolan:
måndagar, onsdagar och torsdagar klockan 08:00-16:00.
Telefon: 042-10 57 29

Skolläkare

Skolläkaren heter Christina Lindgren och har mottagning på skolan två gånger per termin. Tider bokas genom skolsköterskan.

Skolpsykolog

Skolans psykolog heter Henni Wiik. Kontaktas via lärare.

Kurator

Skolområdets kurator heter Lotta Lindblad-Rothstein och finns på skolan måndagar och onsdagar klockan 08:00-16:00.
Telefon: 073-208 34 23