Råd och stöd

På Västra Berga skola erbjuder vi råd och stöd till våra elever på olika sätt. För att våra elever ska kunna inhämta kunskap och utvecklas måste de må bra. Det stöttar vår elevhälsa dig med, och våra studie- och yrkesvägledare hjälper dig bland annat med ditt framtida yrkesval.

Elevhälsa

Västra Berga skola är en del av Helsingborgs stads skolor. Det innebär att vi har stöd och tillgång till elevhälsans hela kompetens med skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande och stödjer eleven i sin utveckling mot utbildningens mål. Västra Berga skola har också ett eget elevhälsoteam med skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog och kurator som eleverna kan vända sig till för att få råd och stöd.

Studievägledare

På vår skola finns det personer som kan hjälpa dig med frågor om gymnasievalet, skolvalet samt framtida yrkesvalet. De kallas för studie- och yrkesvägledare (SYV).

Vår studie- och yrkesvägledares viktigaste uppgift i grundskolan är att hjälpa eleverna med att göra ett genomtänkt studieval eller yrkesval. En SYV informerar och vägleder också eleverna både enskilt och i grupp inför gymnasievalet. Alla elever på skolan är välkomna att träffa vår SYV för att prata om gymnasieskolan, studier, yrken och funderingar inför framtiden. Du kan boka tid för samtal och föräldrar är också välkomna med sina frågor och funderingar. Vår SYV i grundskolan finns på skolan två dagar i veckan.

Vår studie- och yrkesvägledares viktigaste uppgift för elever inom grundsär- och gymnasiesärskolan är att underlätta övergången från grundsärskolan till gymnasiesärskolan, och även med övergången från gymnasiesärskolan till vuxenlivet. Vår SYV informerar och vägleder eleverna både enskilt och i grupp inför gymnasiesärskolevalet. Under grundsärskolans sista läsår får eleverna också möjlighet att praktisera på gymnasiesärskolan, så att de får de bästa förutsättningarna att välja rätt skola/program.

Alla elever på grundsärskolan är välkomna för att prata om gymnasieskolan, studier, yrken och funderingar inför framtiden. Du kan boka tid för samtal och föräldrar är också välkomna med sina frågor och funderingar.