Grundsärskolan

Grundsärskolan på Västra Berga består för närvarande av tre klasser inriktning grundsärskola och tre klasser inriktning träningsskola. 

Våra klasser finns representerade i olika delar av skolans lokaler. Vi arbetar enligt grundsärskolans läroplan Lgr 11 och alla elever har en individuell utvecklingsplan som anger de mål elever arbetar med. Skolarbetet anpassas efter varje elevs förutsättningar och dokumenteras digitalt.

Grundsärskolan och dess båda inriktningar har en väl etablerad samverkan med grundskolan. Denna samverkan ser olika ut beroende på elevernas ålder, våra tema och utifrån elevernas förutsättningar. Grundsärskolan ingår i grundskolans arbetslag och utgör på så vis ett naturligt inslag i helheten på skolan.

Skolbarnsomsorg finns för eleverna i grundsärskolan skolår 1-6.