Fritidshem

På vårt fritidshem står kreativitet och lek i centrum för alla barnen. Här finns möjlighet till många olika aktiviteter och för barnen att hitta nya vänner. 

Vi öppnar 06:00 och serverar frukost 07:15 till samtliga barn som har börjat tidigt. Under eftermiddagen kan barnen välja mellan fria aktiviteter och pedagogiskt planerad gruppverksamhet. Vi lägger vikt vid att utnyttja vår skolgård och grönområden i vår omgivning och vistas därför gärna utomhus. Mellanmål serveras på eftermiddagen. På fredagar sker det utomhus och då grillar vi korv. Fritids stänger för dagen klockan 18:00.

Det är viktigt att du som förälder hälsar på och meddelar personalen när du lämnar och hämtar ditt barn. Då vet vi när ditt barn har kommit till skolan och gått hem för dagen.