Förskoleklass

Förskoleklassen fungerar som en bro mellan förskola och skola.

Verksamhetens syfte är att ge barnen en trygg övergång mellan förskola och skola. Hos oss ska var och en känna glädje och delaktighet i sin egen vardag för att tillsammans med andra växa som individ.

Vi vill väcka nyfikenhet och skapa en god grund för inlärning i en trygg miljö. Verksamheten bygger på lek, social träning och förberedande språk- och matematikövningar.

Vi tycker det är viktigt att utveckla barnens förmåga att tänka självständigt och ta egna initiativ.