Om oss

Ett hållbart lärande förbereder dig för situationer där du själv behöver hitta svaren. Vi ger dig redskapen för att hitta dina egna svar och lär dig att använda dem i ett meningsfullt sammanhang.

Hållbart lärande

På Västra Berga skola vill vi ge dig redskapen att möta nya utmaningar och lyckas i en global värld som ständigt förändras. Därför lär våra elever för livet och inte för stunden. Vi inspirerar våra elever att hämta in och utveckla hållbara kunskaper och förmågor i en föränderlig värld.

Utveckla din egenart

På Västra Berga skola utvecklar du din egenart. Det är grunden för ditt lärande hos oss. För oss betyder det att vi stärker ditt mod att vara den du är och din tilltro till din egen förmåga. Vi uppmuntrar dina starka sidor och stöttar dig i dina utmaningar, så att du lyckas med dina mål och drömmar.

Våra olikheter berikar

Vi vet att människor utvecklas och växer bäst tillsammans. Därför är det viktigt att ha kompisar och tillhöra en grupp men också att våga söka sig utanför sin grupp och skapa nya kontakter. Här får vi möjlighet att mötas och lära känna varandra. För när vi känner varandra kan vi också lära oss att visa hänsyn, ge varandra bekräftelse och uppmärksamhet. Då skapas en samhörighet och tillhörighet som ger oss modet att ta plats både i skolan och i världen, våga anta utmaningar och lära mer ─ nu och i framtiden.