Om oss

På Västra Berga skola tror vi på kommunikation. Kommunikation bygger på ett samspel mellan människor och är en förutsättning för lärande. 

Västra Berga skola är en skola med både grundskola och grundsärskola. Grundskolan omfattar skolår F–9 och grundsärskolan och inriktningen träningsskola omfattar skolår 1–9. För oss är det viktigt att vi är en skola, men med två skolformer.

Skolan är belägen i en lugn och barnvänlig stadsdel med närhet till stora grönområden. Skolan startade 1968 och har utvecklats i omgångar sedan dess. Vi fortsätter att växa och hösten 2019 står utbyggnad av skolans lokaler färdiga för oss att flytta in i.

Vår skola har en öppen och välkomnande atmosfär. Här finns den lilla skolans fördelar. Vi känner varandra och bryr oss om varandra. Vi erbjuder olika arbetssätt,  lärmiljöer och lärstilar och har en hög kompetens hos vår personal. På skolan har vi cirka 320 elever.

Kommunikation

Att kommunicera är en grund för inkludering som handlar om social gemenskap och  att olikheter berikar. Vi behöver samtala för att förstå saker och för att dela känslor och erfarenheter.

Kommunikation är också att kunna välja, att säga ja eller nej med ord, med hjälp av tecken som stöd eller med bilder i en kommunikationsdator.

Hos oss kommer ditt barn att få möjligheten att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Genom samverkan mellan grundskola och grundsärskola utvecklar eleverna en ödmjukhet och respekt inför att människor är olika och att mångfald är viktigt.