Lena, speciallärare i anpassad grundskola

Hej Lena! Vad jobbar du med?

– Jag arbetar som speciallärare i anpassad grundskola ämnesområde. Detta arbete innebär att jag är klasslärare och mentor till åtta elever i min klass. Mitt arbete är att undervisa och ge de bästa möjligheterna för eleverna i klassen att alla efter var och ens förmåga utvecklas optimalt. Dessutom är jag koordinator för hela grundsärskolan på Västra Berga.

Varför har du valt att jobba på just Västra Berga skola?

– Jag hamnade på Västra Berga skola av en slump eftersom jag hade varit assistent till några elever som skulle börja i grundsärskolan. Jag blev erbjudan en tjänst med arbete både i skola och på fritids och har sedan under årens lopp vidareutbildat mig, först till specialpedagog och senare till speciallärare inriktning utvecklingsstörning. Jag har i år varit på skolan i 24 år.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Det bästa med mitt jobb är att jag har förmånen att varje dag möta elever som har nyfikenhet att lära och vilja att utmana sig själva. På Västra Berga skola har inkludering varit ett honnörsord sedan lång tid. Delaktighet och att alla ska finnas med i alla sammanhang är en självklarhet. Alla elever är allas elever trots olika skolformer. Samarbete mellan skolformerna är en del av skolans image och gör att alla utmanas att tänka om och utmana sig själv. Det gör att jag själv har en ständig utmaning i att utveckla mig själv för att ge alla elever insikten att alla räknas och att alla kan vara med. För mig är det också viktigt att ha ett gott samarbete med mina kollegor och tillsammans skapa en skola där inkludering är en verklighet.

Vad är det bästa med att jobba i Helsingborgs stads skolor?

– Jag upplever att Helsingborgs stad tar tillvara mina kompetenser och ger mig stor frihet att forma den verksamhet som jag känner är rätt. Medarbetarskapet tas på stort allvar och jag upplever att jag har stora möjligheter att påverka mitt arbete och utveckla mig själv.

Vad vill du ge för råd till någon som vill jobba här?

– Ha ett öppet sinne och tänk möjligheter och inte svårigheter. Du kommer att uppleva en skola med många olika elever och vuxna som tillsammans gör sitt yttersta för att utveckla var och en elev utifrån så olika förutsättningar. Dessutom kommer vi att ha mycket roligt tillsammans.