Grundsärskolan

Grundsärskolan på Västra Berga skola består av tre klasser med inriktning ämnen och tre klasser med inriktning ämnesområden.

Vi vet att våra olikheter berikar. Det är därför viktigt att alla våra elever möts i hela skolan både i undervisningen och i våra olika byggnader.

Vi arbetar enligt grundsärskolans läroplan Lgr 11 och alla elever har en individuell utvecklingsplan som anger de mål eleverna arbetar med. Vi anpassar även skolarbetet efter varje elevs förutsättningar och dokumenterar det digitalt.

Grundsärskolan och dess båda inriktningar har en väl etablerad samverkan med grundskolan. Denna samverkan ser olika ut beroende på elevernas ålder, våra tema och elevernas förutsättningar. Grundsärskolan ingår i grundskolans arbetslag och utgör på så vis ett naturligt inslag i helheten på skolan.

Fritidshemmet finns för eleverna i grundsärskolan årskurs 1-6.

Grundsärskolan på Västra Berga skola är en del av grundsärskolan i Helsingborgs stads skolor