Fritidshem

På vårt fritidshem står kreativitet och lek i centrum för alla barn. Här finns många olika aktiviteter oavsett intresse och möjlighet för barnen att hitta nya vänner.

Vi öppnar klockan 06.00 och stänger klockan 18.00. Frukost serverar vi klockan 07.15 till samtliga barn som har börjat tidigt. Mellanmål serveras på eftermiddagen. På fredagar äter vi mellis utomhus och vi grillar då korv.

Under eftermiddagen kan barnen välja mellan fria aktiviteter och pedagogiskt planerad gruppverksamhet. Vi lägger vikt vid att utnyttja vår skolgård och grönområden i vår omgivning och vistas gärna utomhus. Det är viktigt att du som förälder hälsar på och meddelar personalen när du lämnar och hämtar ditt barn så att vi vet när ditt barn har kommit till skolan och gått hem för dagen.