Börja förskoleklass

Nu ska ditt barn snart börja förskoleklass. Det är ett stort steg både för dig och ditt barn. Vi på Västra Berga skola är stolta över att vi får vara med från början när ni tar steget från förskolan in i förskoleklass och grundskola.

Förskoleklassen är en viktig pusselbit i övergången mellan förskola och skola. Hos oss på Västra Berga skola möter ditt barn skickliga lärare som vet vad ditt barn behöver.

Vi vill väcka barnens nyfikenhet och skapa en god grund för hållbart lärande i en trygg miljö. I förskoleklassen leker vi mycket, samtidigt som vi övar på språk och matematik.

Hos oss lär sig eleverna inte bara att läsa, skriva och räkna. Vi fokuserar även på att varje elev från tidig ålder utvecklar sina egna strategier för lärande i ett långt perspektiv. Vi bygger också goda relationer genom att eleverna tränar på att visa hänsyn, ge varandra bekräftelse och uppmärksamhet. Så skapar vi samhörighet och tillhörighet.

Här vill vi tidigt ge ditt barn tilltro till sin egen förmåga och modet att vara sig själv. Det kallar vi att barnet utvecklar sin egenart. Det är ett viktigt steg i vidareutvecklingen av barnets förmåga att tänka självständigt och ta egna initiativ.