Du som förälder

Som förälder är du en viktig resurs i skolan. Du är den som känner ditt barn bäst och kan informera oss om barnets förhållanden och egenheter. Du har rätt till inflytande.

Dra dig inte för att tala om hur du vill att skolan ska fungera för att det ska bli så bra som möjligt för ditt barn.

Besök oss

Du är alltid välkommen till skolan. Där berättar vi mer om hur vi gör för att leva upp till våra löften.

Loggbok

Varje elev från förskoleklassen upp till år 6 har en egen loggbok. Den fungerar bland annat som kontaktbok mellan skolan och hemmet. I loggboken skrivs schema, läxor, utflykter med mera in, men även veckobrevet för de yngsta eleverna.

Föräldramöte

Föräldrar bjuds in till föräldramöte varje termin.

Utvecklingssamtal

Varje termin erbjuds minst ett utvecklingssamtal för elever och deras föräldrar.

Skolråd

Ett par gånger per termin har Skolrådet möte. På skolrådet kan du som förälder få mer insyn i verksamheten och vara med och påverka den. Du får träffa representanter för skolans ledning, representanter för lärarna och övriga som vi bjuder in beroende på vilka frågor som vi tar upp. Gruppen styr tillsammans agendan på Skolrådet. Vill du vara med i Skolrådet?

Ta kontakt med ditt barns mentor.