Västra Berga skola i Helsingborg

På Västra Berga skola i Helsingborg står samverkan mellan klasserna i fokus. Här får alla chansen att mötas på lika villkor och i mötet utvecklas och lär vi av varandra.