search
error

Västra Berga skola i Helsingborg

Vi är en skola för elever i årskurs F-9. Vi satsar på hållbart lärande och att utveckla din egenart. Därför lär våra elever för livet och inte för stunden. Vi inspirerar våra elever att hämta in och utveckla hållbara kunskaper och förmågor i en föränderlig värld.